معرفی واحدهای شرکت بارز کلید

مراحل تولید سکسیونر گازی KV 24

 • اتاق ایزوله
 • واحد آزمایشگاه ( تست مقاومت کنتاکت )
 • تزریق گاز
 • خط مونتاژ مکانیزم
 • واحد آزمایشگاه ( تست عایقی )
 • بسته بندی
 • اتاق ایزوله :

در ابتدا پوسته رزینی پایین بر روی ترالی مخصوص قرار میگیرد سپس کنتاکت های مسی وصل و ارت در محل خود با توجه به استاندارد محکم می شود. در گام بعدی شافت اصلی که از قبل پیش مونتاژ شده است داخل پوسته قرار میگیرد. جهت اعمال گشتاور شافت، از یک محور هزار خاری که در داخل محفظه الومینیومی است استفاده میشود. برای آب بندی بین دو پوسته از یک اورینگ استفاده کرده و در نهایت پوسته سر بر روی پوسته پایین قرار گرفته و توسط پیچ های دور تا دور آن محکم می شود

 • واحد آزمایشگاه (مقاومت کنتاکت):

در این مرحله به صورت روتین از کلیه کلید ها تست مقاومت (Contact Resistance) گرفته می شود، رنج مقاومت اهمی بر اساس جداول استنادارد IEC می باشد در صورت مثبت بودن نتیجه تست،کلید به واحد تزریق گاز منتقل می شود.

 • واحد تزریق گاز :

در این واحد از طریق سوپاپ تعبیه شده بر روی پوسته پایین هوای داخل کلید وکیوم شده، سپس گاز SF6 تزریق می گردد، در پایان جهت اطمینان از عدم نشتی اورینگ دور پوسته و سوپاپ از دستگاه تست لیکیج گاز استفاده می شود.

 • مونتاژ مکانیزم:

بعد از ورود کلید به خط مونتاژ در مرحله اول گارد بر روی کلید نصب می گردد، سپس مکانیزم بر روی صفحه مونتاژ می شود و عملکرد آن توسط واحد کنترل کیفیت چک می شود. در صورت عملکرد صحیح قاب بر روی مکانیزم بسته شده و کلید جهت انجام تست عایقی به واحد آزمایشگاه منتقل می گردد.

 • واحد آزمایشگاه (تست عایقی):

سکسیونر در واحد تست عایقی (Power Frequency) قرار می گیرد، مراحل تست به این صورت است که به هر کدام از پل های کلید، در حالت وصل KV 50 و در حالت قطع 60 KV به مدت یک دقیقه اعمال میگردد. ملاک قبولی نتیجه تست این است که در مدت تزریق ولتاژ هیچگونه قوس الکتریکی رخ ندهد.

 • بسته بندی:

در واحد بسته بندی به منظور جلوگیری از صدمات، سکسیونر بین دو یونولیت قرار می گیرد وبه همراه آن کلیه مدارک اعم از بیمه نامه،تست شیت کنترل کیفیت و متعلقاتی چون هندل عملکرد و کپ ولتاژ در کارتن مخصوص بسته بندی شده و بعد از تسمه کشی آماده ارسال میگردد.